Nowy tom Bohdana Zadury

Biuro Literackie opublikowało właśnie nowy tom poetycki Bohdana Zadury Już otwarte. 

Poeta w swoich najnowszych wierszach z reporterską szczegółowością rejestruje rozgrywające się wokół niego wydarzenia wydarzenia polityczne i społeczne, zjawiska internetowe i medialne, publikacje innych pisarzy,  subiektywnie widziane scenki rodzajowe, przemyślenia na temat mediów i czytanych książek, opisy codzienności, robi wypisy z for internetowych, publikuje (fingowany lub nie) list. unikając przy tym koncentrowania się na własnych indywidualnych przeżyciach. Jak pisze wydawca Nawet autobiograficzny motyw choroby i pobytu w szpitalu staje się raczej pretekstem do krytyki służby zdrowia jako nieludzkiego systemu niż do analizy własnego cierpienia i samotności. (…).  Hybrydyczność tomu Już otwarte zbliża go do formy literackiego pamiętnika, a nawet sylwy. To formuła o długiej tradycji, a zarazem – przez podobieństwo do popularnych obecnie blogów internetowych – niezwykle współczesna i atrakcyjna. Podmiot tych wierszy zakłada obecność odbiorcy, stara się z nim skomunikować. Tak otwarte zaproszenie jest rzadkością w polskiej poezji współczesnej. Warto z niego skorzystać, nawet jeśli gospodarz świata poetyckiego wydaje się w tej odsłonie nieco zgorzkniały.

Kilka wierszy z nowego tomu Bohdana Zadury można przeczytać tutaj

Bohdan Zadura ( 1945)  poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Debiutował w 1962 na łamach miesięcznika „Kamena”. Wieloletni redaktor kwartalnika „Akcent”, od 2004 redaktor naczelny „Twórczości”. Autor przekładów m.in. z angielskiego, ukraińskiego (antologia Wiersze zawsze są wolne z 2005) i węgierskiego.W 2011 roku za tom „Nocne życie” uhonorowany poetycką nagrodą Silesius w kategorii „książka roku”.