Konkurs na tomik

Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy zaprasza debiutantów do czwartej edycji konkursu na tomik poetycki „Czytane w maszynopisie”.

Organizatorzy konkursu mają na celu : promowanie wybitnych tekstów debiutujących pisarzy, których twórczość jest spójna ze sposobem myślenia o literaturze patrona konkursu. W latach 1977-2005 Henryk Bereza prowadził na łamach miesięcznika „Twórczość” rubrykę „Czytane w maszynopisie” i wiele omawianych przez niego tekstów było tekstami debiutantów. Wiele też bezpowrotnie zostało utraconych, gdyż nigdy nie ukazały się w formie książki, mimo iż według Henryka Berezy z pewnością były tego warte. W wielu przypadkach uniemożliwił to ich niekomercyjny charakter, Henryk Bereza zajmował się bowiem wyłącznie taką właśnie twórczością i o takiej pisał w swojej rubryce. O takiej, która wyznaczała nowe trendy i poszukiwała nowych rozwiązań formalnoestetycznych. Stąd też zrodził się pomysł zorganizowania przez Fundację Literatury imienia Henryka Berezy konkursu „Czytane w maszynopisie”. Konkursu, który ma być swoistym przeglądem tekstów nie mieszczących się w realiach komercyjnego rynku. Ma być przeglądem określającym kierunki rozwoju współczesnej literatury.

Konkurs jest adresowany do debiutujących pisarzy, którzy nie mają w swoim dorobku wydanej książki poetyckiej, posiadającej nr ISBN. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden tom poetycki, zawierający nie więcej niż 50 wierszy.

W regulaminie czytamy: „Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na konkurs wierszy, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego konkursowi”.

Zgłoszenia należy przesyłać listownie.

Nagroda
Nagrodą będzie publikacja nagrodzonych tomów poetyckich w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

Termin przyjmowania zgłoszeń2016-05-30

Dokładne informacje o konkursie tutaj