Spotkanie z laureatem „Silesiusa”

19 lutego w Mikołowie odbędzie się spotkanie z Mariuszem Grzebalskim w ramach promocji książki, Dziennik pokładowy, opublikowanej przez Wydawnictwo WBPiCAK w serii Biblioteka Poezji Współczesnej. Poprowadzą je Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk. 

Tak wyobrażam sobie poetę: stojącego na kołyszącym się pokładzie, w ruchu i bezruchu jednocześnie, patrzącego na codzienną krzątaninę, na światek, który współtworzy, i dziwnie pusty świat, który go otacza, spisującego codzienność i słabo pochwytne symptomy zbliżającego się końca. W dzienniku porządek, suche rejestracje, tu i ówdzie jakby prze barwienia papieru, cienie, plamy, znaki pozostawione przez drżącą rękę- pisze o najnowszej książce Mariusza Grzebalskiego juror „Silesiusa” prof. Piotr Śliwiński.

Mariusz Grzebalski (ur. 1969), zadebiutował tomem ”Negatyw” (1994), w kolejnych latach ogłosił drukiem zbiory wierszy: ”Ulica gnostycka” (1997), ”Drugie dotknięcie” (2001), ”Słynne i świetne” (2004), ”Pocałunek na wstecznym” (2007), ”Niepiosenki” (2009), ”W innych okolicznościach” (2013), wiersze zebrane w tomie ”Kronika zakłóceń” (2010),oraz zbiór opowiadań ”Człowiek, który biegnie przez las” (2006). Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1998, 2007), Huberta Burdy (2002), Silesius (2014), Fundacji Kultury (2014). Nominowany do nagrody im. W. Szymborskiej (2014). Mieszka w Dąbrówce

Spotkanie odbędzie się 19 lutego o godzinie 18:00, Mikołów ul. 1 Maja 8