Jean-Amery-Preis dla Zagajewskiego

Adam Zagajewski zdobył Nagrodę Jeana Améry’ego (Jean-Améry-Preis) za europejską eseistykę. Jak pisze „Gazeta Wyborcza”: mieszkający w Krakowie poeta i eseista został nagrodzony za „czujny polityczny umysł i emfatyczne zaangażowanie w sztukę”. 

Nagroda Jeana Améry’ego jest przyznawana od 1982 r., ale nie co roku. Zagajewski jest dopiero 11. laureatem – poprzednimi byli Dubravka Ugrešić (2012), Imre Kertész (2009) i Drago Janear (2007). To jedna z najwyższych niemieckojęzycznych nagród dla eseistów – laureat otrzymuje 15 tys. euro. Fundatorami są wydawnictwo Klett-Cotta i Fundacja Kultury korporacji Allianz we współpracy z europejską siecią czasopism kulturalnych Eurozine. Nagroda zostanie wręczona 2 marca w Berlinie.

Urodzony w 1945 r. we Lwowie Adam Zagajewski jest jednym z najbardziej znanych współczesnych poetów polskich. Eseista i tłumacz, związany z ruchem Nowej Fali w Krakowie członek redakcji „Zeszytów Literackich”. Zdobył m.in. Międzynarodową Nagrodę Literacką „Neustadt”.