Zmarł Michał Jagiełło

Michał Jagiełło – taternik, poeta, pisarz, eseista, wieloletni wiceminister kultury i dyrektor Biblioteki Narodowej – zmarł dzisiaj w Zakopanem.

Urodził się w 1941 roku. Wspinał się w Tatrach, gdzie dokonywał pierwszych przejść (np. pierwsze zimowe na Nawiesistej Turni i Młnarzowych Widłach). W Alpach w 1970 roku wszedł częściowo nową drogą na Jalovec, w 1971 nową drogą na północnej ścianie Dent d’Herenes. Wspinał się także w górach Turcji (np. dwie nowe drogi na Altyparnaku). W 1975 roku był uczestnikiem wyprawy w Pamir (m.in. wejście na Pik Lenina).

Związany z ratownictwem górskim od 1961 roku, w latach 1972-1974 był naczelnikiem TOPR (kierownikiem Grupy Tatrzańskiej GOPR). Brał udział w ponad 250 wyprawach ratunkowych. Członek honorowy TOPR.

„Michał Jagiełło był autorem wielu artykułów i książek o tematyce związanej z górami i ratownictwem. Największą popularność na tym polu przyniosło mu „Wołanie w górach”. Książka jest opowieścią o historii powstania i działalności pogotowia górskiego w polskich Tatrach oraz kroniką najciekawszych oraz najtrudniejszych akcji ratunkowych przeprowadzanych począwszy od powstania TOPR w 1909 roku. Książka była wznawiana 8-krotnie”. [wspinanie.pl]

Bartłomiej Kuraś napisał w „Gazecie Wyborczej”: „Po służbie w górach poświęcił się swojej drugiej pasji – literaturze. W latach 70. pracował w dyrekcji PIW i w Radiokomitecie, w latach 1980-81 był zastępcą kierownika wydziału kultury KC PZPR. Z partii odszedł po ogłoszeniu stanu wojennego i związał się z opozycją. W drugiej połowie lat 80. redagował jezuicki „Przegląd Powszechny”.

Po zwycięstwie „Solidarności” w wyborach w 1989 r. został wiceministrem kultury. Był prawdopodobnie jedynym urzędnikiem tej rangi, który przetrwał na stanowisku siedmiu premierów i sprawował je przez osiem lat.

Szczególnie bliskie były Jagielle sprawy polskiej kultury za granicą i kultury innych nacji – łemkowskiej, ukraińskiej, białoruskiej, romskiej, litewskiej – w Polsce. Był pełnomocnikiem premiera Włodzimierza Cimoszewicza ds. mniejszości narodowych, wydał zbiór esejów „Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych”. Mawiał: – Nie ma wielkiej ojczyzny bez szacunku dla małej ojczyzny”.