Nowy tom Marka Czuku

Marek Czuku opublikował nowy tom wierszy Igły i szpilki (Wydawnictwo Forma, Szczecin 2016). W najbliższy czwartek 11.02.2016 r. Kawiarni Literackiej Domu Literatury w Łodzi odbędzie się spotkanie z autorem promujące książkę. 

Poezja Marka Czuku, który na początku lat dziewięćdziesiątych intensywnie publikował swoje wiersze m.in. na łamach „Czasu Kultury” zawsze warta jest bacznej uwagi.

O tomie:

„Tropami autobiografii duchowej Marka Czuku, podobnie jak we wcześniejszej jego książce poetyckiej Facet z szybą (FORMA 2012), są odwołania intertekstualne, ale tym razem ich lista jest znacznie krótsza. Pojawiają się już tylko w formie napomknień wytyczających krąg lektur poety: cytatów, parafraz i aluzji. Stanowią niejako tło autoportretu, dostarczając podręcznego budulca w opisie aktualnej lub dawnej sytuacji życiowej. Cel poszukiwań przemieścił się z panoramy epoki na autoportret i parafrazując tytuł wcześniejszej książki można skonstatować, że „facet z szybą” ustąpił miejsca „facetowi z lustrem”. Teraz bowiem zamiast prześwietlania palimpsestu zapamiętanych wrażeń z lektur, drąży on pokłady nawarstwionych wspomnień prywatnych, poszukując tożsamości w zarastających źródłach swego czasu. Wyznania sięgają przede wszystkim w przeszłość osobistą i jej ciasne zaułki, które próbuje teraz poeta rozświetlić iskrą wiersza. Czasem ta iskra rodzi ciepły blask, czasem niespokojny płomień, a niekiedy rozrasta się w pożar. Jak się wydaje, podejmowana uporczywie „walka o ogień” ma jeden cel: ożywienie dzieciństwa i chwil pierwszych miłości. Na pozór chodzi zatem po prostu o sentymentalny powrót do epizodów szczęśliwych uniesień, emocjonalnych złudzeń i niespełnionych inicjacji. Archeologiczna rekonstrukcja dawnych wyobrażeń i nadziei przebiega między biegunami skrajnych nastawień: krytyczną rewizją autobiografii a rewaloryzacją, ocalającą jej wybrane fragmenty”.

z posłowia Piotra Michałowskiego

Miejsce spotkania: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 11.02.2016 r. (czwartek) o godzinie 19.00

Na zachętę publikujemy kilka wierszy z poprzedniego tomu Marka Czuku Facet za szybą

 

Pod prąd

 

na podniebnej łące

dwie dziewczyny tańczą

biała i czarna róża

leśny leśmian się zieleni

 

dwie dziewczyny

dobra i zła

ta od staffa

i ta od leśmiana

 

muzyka płynie

pod prąd

dochodzi jasny śpiew

ciemnego świerszcza

 

poza czasem

ponad borem i lasem

dwie bezcielesne róże

pozbawione kolców

 

a w słońcu łąka

się leśmiani

a wokół tańczą

kościotrupy

 

 

Wszystko

 

bóg się nie mieści w głowie

ani na łebku od szpilki

on ma mieszkanie w sercu

świata który stworzył

 

bóg się zaczyna jak sen

a kończy jak przebudzenie

on się filozofom przyśnił

w gwiaździstym atomie nieba

 

z początku pytamy o finał

nie wiemy co począć w końcu

możemy przecież stracić

wszystko czyli nic

 

 

ARS POETICA (śmietnik)

 

  1. tak się nie pisze

 

nie chcę uprawiać

czystej poezji

na śmietniku

 

nie jestem

hamletem różewiczem

ani psem pawłowa

 

jestem zmęczony

historią rozkładu

jazdy ludzkości

 

nie jestem poetą

nie wykreślę wszystkich

brudnych słów

 

Marek Czuku (1960) – ur. w Łodzi, gdzie nadal mieszka. Autor dwunastu tomików poetyckich, z wykształcenia fizyk i polonista (UŁ). Debiut prasowy: 1985; książkowy: 1989. Formy: poezja, mała proza, recenzja, esej, felieton, publicystyka, piosenka.