Seria w ciemność Jacka Dehnela

Nakładem Biura Literackiego ukazał się autorski wybór wierszy Jacka Dehnela pt. Seria w ciemność  jako pierwszy tom z nowej, kieszonkowej serii tego wydawcy 22. Wiersze podróżne. Wiersze uzupełniają zdjęcia z kolekcji autora.

„Wybierałem the best of. Bo taki jest zamysł serii. W tomie bardzo dbam o rozlokowanie tekstów i jednym z kryteriów jest 'oddechowość’ – teksty najsilniejsze nie mogą być koło siebie, bo się tłamszą, musi być pomiędzy nimi jakiś oddech […]. Tymczasem w 'Serii w ciemność’ są same esencjonalne, kiedy je układałem, starałem się więc, żeby układały się w pewne całostki sensowe i żeby zanadto sobie nawzajem nie przeszkadzały” – tak o swoim wyborze opowiada poeta w rozmowie z Szymonem Żuchowskim na stronie internetowej wydawcy.

Te dwadzieścia dwa wiersze składające się na Serię w ciemność to trochę album ze starymi zdjęciami. Nie dlatego, że jeden z najmłodszych tekstów ma już prawie pięć lat. Dehnel, mówiąc wierszem, prezentuje obraz. Nie zawsze przejrzysty, wyraźny i ostry. Często zaciemniony, zasłonięty – a raczej przysłonięty, trochę duszny. Na każdej stronie – jak w albumie – inna historia, inne osoby, choć często się powtarzają. Dedykacje i stosownie stosowane skróty sugerują, dla kogo i po co. Zamglone i ciężkie powietrze towarzyszyć może zarówno czytaniu, jak i przeglądaniu wiekowych fotografii, które pełne są kurzu. I oddzielać je powinny tylko kartki, też lekko pożółkłe – pisze o książce Joanna Gulczyńska

Seria w ciemność to piąty poetycki tom Jacka Dehnela w Biurze Literackim. Fragment książki, cytowany szkic Judyty Gulczyńskiej, rozmowę z autorem oraz jego komentarz do wiersza „Il sogno” można przeczytać w dostępnym od wczoraj drugim numerze internetowego magazynu  biBLioteka . Kolejny tom w kieszonkowej wersji przygotuje Roman Honet, ubiegłoroczny laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.