Różewicz – przekorny prowokator

Teatr Narodowy w Warszawie zaprasza jutro na dyskusję o twórczości Tadeusza Różewicza zatytułowaną „Od jutra się zmienię”.

Rozmowa odbędzie się w ramach cykluw ramach cyklu „Dyskusje wokół premier”. Na deskach TN można obecnie oglądać, swego czasu  wywołujący spore kontrowersje dramat Różewicza „Białe małżeństwo” w reżyserii Artura Tyszkiewicza.

Twórczość autora Tadeusza Różewicza będzie punktem wyjścia do rozmowy o prowokacji, bluźnierstwie i przekorze w sztuce.

Jak stawiać pytania o własne korzenie? Kiedy dramat staje się wydarzeniem intelektualnym? Jaka jest różnica między wydarzeniem społecznym a artystycznym?

Tadeusz Różewicz kwestionował w swojej twórczości zastane pewniki, zasady i normy regulujące życie społeczne. Pod jego lupą znalazły się przyzwyczajenia klasy średniej, tradycje powstańcze i emigracyjne, kultura masowa, nasza seksualność, konwencje literackie.

Czy duch prowokacji, jaki przenika jego twórczość jest wciąż aktualny? Czy napisane niemal pół wieku temu dramaty wciąż mogą wywołać kontrowersje? Jakich newralgicznych punktów polskiej kultury Różewicz dotykał?

Udział wezmą: Małgorzata Dziewulska, Przemysław Czapliński, Grzegorz Niziołek

Prowadzenie: Dorota Semenowicz

 

Małgorzata Dziewulska

Eseistka, reżyserka. Pracowała w kierownictwie literackim Starego Teatru w Krakowie, była kierowniczką literacką Teatru Narodowego w Warszawie podczas dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego, konsultantką programową Teatru Dramatycznego w Warszawie. Autorka książek Teatr zdradzonego przymierza (1985), Artyści i pielgrzymi (1995) i Inna obecność (2009). Ostatnio współpracuje z Instytutem Teatralnym i zajmuje się filmem dokumentalnym.

 

Przemysław Czapliński

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, literaturoznawca, eseista, tłumacz, krytyk literacki. Laureat Nagrody im. Kościelskich i  Nagrody im. Kazimierza Wyki. Juror m.in. nagrody NIKE, „Paszportów Polityki” w kategorii literatura i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS. Współpracował m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polityką”. Autor takich książek, jak Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90 (2002), Polska do wymiany  (2009) i Resztki nowoczesności (2011).

 

Grzegorz Niziołek

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W latach 2004–2007 kierownik literacki Starego Teatru, w latach 2008–2010 dyrektor artystyczny (wspólnie z Agatą Siwiak) Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Autor książek, m.in.  Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza (2004), Warlikowski. Extra ecclesiam (2008), Polski Teatr Zagłady (2013). Redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia”.

 

Prowadzenie: Dorota Semenowicz

Pracowniczka działu literackiego Teatru Narodowego. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Societas Raffaello Sanzio (2013), redaktorka prac zbiorowych, m.in. Między etyką a estetyką (2011), Garcia. Resztki świata (2014). Od 2009 roku pracuje w dziale programowym Malta Festival Poznań.

 

Teatr Narodowy, Warszawa, sala Bogusławskiego / Zielony Bufet, Wstęp wolny 20 lutego 2016, g. 16.00