Nowy tom wierszy Janusza Drzewuckiego

W Bibliotece Toposu ukazał się nowy tomik Janusza Drzewuckiego „Rzeki Portugalii”.

Tom poezji, na który składają się wiersze powstałe podczas podróży do Portugalii i po Portugalii, ale również po Polsce; ponadto utwory zainspirowane wspomnieniami z dzieciństwa i młodości, a także muzyką jazzową i bluesową. W książce pomieszczono również teksty, których bohaterami są przyjaciele autora, poeci: Krzysztof Karasek, Bohdan Zadura, Jerzy Górzański, Adam Ziemianin, Adam Zagajewski. Obok utworów rozbudowanych pod względem formalnym, opisowych i narracyjnych, utwory krótkie, utrzymane w poetyce fragmentu lub aforyzmu. Za poprzedni zbiór wierszy Dwanaście dni (2013) autor został uhonorowany Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida.

Janusz Drzewucki, (ur. 6 grudnia 1958 w Kruszwicy) – polski krytyk literacki, poeta, dziennikarz, wydawca. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako poeta zadebiutował w 1979 r. w „Życiu Literackim”. W latach 1982-1984 asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W latach 1984-1990 redaktor, zastępca kierownika i kierownik redakcji literatury pięknej Wydawnictwa „Pomorze” w Bydgoszczy, a także współpracownik „Studenta”, „Życia Literackiego” i „Pisma Literacko-Artystycznego”. Od 1990 r. mieszka w Warszawie. Dziennikarz „Itd” (1990), „Nowej Europy” (1992-1993) i „Rzeczpospolitej” (1993-2005). Autor cyklicznego felietonu „Półka z poezją” w dodatku do „Rzeczpospolitej” – „Rzecz o książkach”. Na łamach „Rzeczpospolitej” ogłosił ok. 800 recenzji, artykułów i szkiców poświęconych współczesnej literaturze pięknej (polskiej i obcej).

Od 1996 r. redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość” (na łamach którego utwory oryginalne i teksty krytycznoliterackie publikuje od roku 1983). Od 2000 r. stały współpracownik miesięcznika „Książki. Magazyn Literacki”. W latach 2005-2012 redaktor naczelny Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”.

Wiersze, szkice, recenzje i felietony publikował na łamach: „Twórczości”, „Literatury”, „Tygodnika Powszechnego”, „Poezji”, „Odry”, „Zeszytów LIterackich”, „Akcentu”, „Studenta”, „W drodze”, „Czasu Kultury”, „Borussii”, „Tygodnika Literackiego”, „Potopu”, „Arkusza”, „Polityki” i „Gazety Wyborczej”. Współpracował z prasą regionalną: bydgoskim „Ilustrowanym Kurierem Polskim”, łódzkimi „Wiadomościami Dnia” i krakowskim „Dziennikiem Polskim”.