Warszawa Białoszewska

Dwa lata temu Muzeum Literatury w Warszawie prezentowało świetną wystawę: „Warszawa Białoszewska”, która w swoim zamierzeniu była wspomnieniem i kreacją Miasta, wspomnieniem i poznawaniem Artysty.

Główny ton opowieści nadawały współbrzmienia  i wzajemne odbicia  w relacji Poeta – Miasto. Miasto z jego ulicami, rewelacjami dnia i objawieniami nocy, z historiami i historią. Wreszcie z ludźmi, przedstawicielami życia artystycznego, bliskimi przyjaciółmi, członkami rodziny, postaciami z ulicy, autobusu.

My dzisiaj polecamy katalog (ciągle dostępny) towarzyszący wystawie „Warszawa Białoszewska” , który jest swoistym albumem fotografii autorstwa mistrzów obiektywu m.in.: Ireny Jarosińskiej, Eustachego Kossakowskiego, Tadeusza Sumińskiego, Henryka Poddębskiego, Zdzisława Wdowińskiego, Edwarda Hartwiga, Andrzeja Kossobudzkiego, Adama Broża oraz Marka Piaseckiego.

Ich prace rejestrują tu, zarówno życie Mirona Białoszewskiego i ludzi z nim związanych – przyjaciół artystów, jak również świetnie oddają tętno życia miasta. Ukazują Warszawę na przestrzeni lat, od przedwojnia, poprzez powolne podnoszenie się z ruin, nad którymi góruje jasny piaskowiec Pałacu Kultury i Nauki, aż po rozświetlone latarniami ulice, bary, parki i betonowe osiedla powstające nad willowymi dzielnicami stolicy.

Unikatowym fotografiom towarzyszą eseje autorstwa Marka Nowakowskiego, Krzysztofa Rutkowskiego, Jarosława Klejnockiego oraz obszerny tekst informujący o wystawie, Białoszewskim i o wszystkim, co „w pobliżu Mirona”, napisany przez autorkę scenariusza wystawy-Małgorzatę Wichowską.