Zmowy

„Zmowy” Bogusławy Latawiec (Forma). 

Piotr Michałowski napisał o tomiku: „Zmowy” to przenikanie się czasów, ich dialog i zarazem agon. Wznawiane wciąż wojny i efemeryczne pokoje. To negocjacje, zawierane na moment porozumienia i rodzące się z nich kolejne nieporozumienia. Hipotezy integracji i dowody obcości. „Zmowy” pochodzą oczywiście – jak zauważa poetka w autokomentarzu – „z mowy”, ale mają również znaczenie „spisku”, który z kolei kojarzy się dodatkowo ze „spisem”, czyli inwentarzem. Ten ostatni może oznaczać żmudny proces porządkowania pamięci.

Kolejne części finałowego cyklu wierszy stanowią próbę specyfikacji zawartych sojuszy. Zmawiają się: „liść ze mną”, „świerszcz ze świerszczem”, „koty z kosami”, „wietrzne z wiecznym”, „ziemia z niebem”. Chodzi więc o związki heterogeniczne i zawierane wszechstronnie: między elementami świata zewnętrznego a świadomością i nieświadomością; raz na zasadzie tautologii, kiedy indziej przyległości lub podobieństwa, komplementarnego dopełniania, wreszcie – swawolnego kalamburu. Wyliczenie pomija jednak to co najważniejsze: integrację świata wewnętrznego, uznanego tu już za scalone „ja”, które wcześniej poddane zostało wielokrotnej i żmudnej rekonstrukcji ze strzępów pamięci odzyskiwanej w dalekich wyprawach do źródeł czasu. Główna „zmowa” odbywa się zatem pomiędzy teraźniejszością a przeszłością podmiotu. Przeciw rozproszeniu i przemijaniu”.

Bogusława Latawiec, pisarka, eseistka, absolwentka polonistyki, członek SPP, ZAiKS-u, Pen Clubu. Autorka tomików poetyckich (m.in. „Otwierają się rzeki”, „Całe drzewo zdania”, „Przestrzenie”, „Z żywych jeszcze źrenic”, „Powidok”, „Razem tu koncertujemy”), powieści („Nie widziałam tak długiej chorągwi”, „Ogród rozkoszy ziemskich”, „Ciemnia”) i opowiadań („Solarium”, „Pusta szkoła”, „Gęstwina”). Publikowała m.in. w „Odrze”, „Życiu Literackim”, „Literaturze”, „Twórczości”, „Zeszytach Literackich”, „Kulturze Niezależnej”, „Nurcie” i „Arkuszu”, który redagowała w latach 1991-2003. Jej utwory tłumaczono na język angielski, niemiecki, rosyjski, węgierski i estoński. Laureatka nagrody Pen Clubu za całokształt twórczości poetyckiej (1993).