Wiersze o pisaniu wniosków i kacu

„Handluj z tym” (Lampa) to drugi tomik wierszy Xawerego Stańczyka – 30-letniego obecnie warszawskiego poety, który dwa lata wcześniej udatnie zadebiutował „Skarbem piratów”, a nawet był za niego nominowany do nagrody Nike. 

Jak pisze wydawca: „Wiersze po polskiemu o pisaniu wniosków, kacu i używańcach. Książka wyposażona w jasne i wygodne wyjaśniania, do czego i gdzie autor robi aluzje, tak aby osoby samodzielnie myślące poczuć się mogły urażone”.

Dwa lata temu Stańczyk też w Lampie opublikował „Skarb piratów”, swój debiut.

Xawery Stańczyk urodził się w 1985 roku. Obecnie zasila szeregi warszawskiego prekariatu, próbując łączyć zajęcia naukowe, działania społeczne i twórczość. W Instytucie Kultury Polskiej UW przygotowuje doktorat o kulturze alternatywnej w Polsce ostatnich trzech dekad XX wieku. Jako miejski aktywista działa w stowarzyszeniu Miasto Moje A W Nim oraz we współpracy z kilkoma innymi organizacjami i grupami nieformalnymi. Współorganizował imprezy, warsztaty i akcje uliczne, uczestniczy w paru projektach badawczych i artystycznych, prowadzi ćwiczenia akademickie. Wiersze i publicystykę publikował m.in. w „Lampie”, „Res Publice Nowej”, „Kulturze Współczesnej”, „Arteonie”, „op.cit.,”, „Barbarzyńcy”, „Didaskaliach”, „Kulturze Liberalnej”, „Wyspie”, Przekroju” oraz w tomach zbiorowych. Prowadzi bloga „Złoto Prekariuszy” (zlotoprekariuszy.blogspot.com).