Teatr Apollinaire’a

„Teatr Apollinaire’a” (Collegium Columbinum) Agnieszki Włoczewskiej już niedługo w księgarniach. 

Wilhelm Kostrowitzky, szerzej znany jako Guillaume Apollinaire uważany jest powszechnie za jednego z najważniejszych poetów ubiegłego stulecia oraz za znawcę awangardowego malarstwa.

Jego poezje doczekały się licznych komentarzy wybitnych specjalistów, wśród których wymienić można Claude Debon, Jean-Claude Chevaliera, Michela Décaudina. W 1999 roku francuski dziennik Le Figaro umieścił jego Alkohole na 17 miejscu spośród 100 najważniejszych książek XX wieku.

Jako krytyk i publicysta Apollinaire promował niemal nieznanych malarzy pięknej epoki – Picassa, Matisse’a, Braque’a, Vlamincka, Delauneya i próbował definiować ich koncepcje estetyczne. Przyczynił się w ten sposób do upowszechnienia kubizmu, fowizmu oraz malarstwa abstrakcyjnego. Sława jako poety i krytyka – zdecydowanie przyćmiła inne oblicza osobowości twórczej Apollinaire’a. Jego bogate osiągnięcia w dziedzinie teatru są niemal nieznane szerszemu gronu odbiorców.

Tymczasem pisarz stworzył własną oryginalną koncepcję sztuki, którą można określić jako estetykę ducha nowego oraz wykreował nowy gatunek teatralny – dramat esprit nouveau. Te interesujące przemyślenia estetyczne i dorobek sceniczny nie pozostały bez wpływu na kształt sztuki XX wieku, zainspirowały główne nurty, zwłaszcza surrealizm.

Wielu wybitnych artystów, jak również badaczy, wskazuje Apollinaire’a i jego przyjaciela Jarry’ego jako promotorów współczesnych trendów artystycznych i źródła dzisiejszej estetyki.

W Polsce dramaturgia Apollinaire’a jest niemal nieznana szerokiej publiczności, dlatego książka ta stawia sobie za cel przybliżenie tej niezwykłej twórczości pisarza, którego korzenie wywodzą się z naszego kraju.