O nich tutaj

W antologii „O nich tutaj” pod redakcją Piotra Sommera wydanej przez Instytut Książki znajdziemy teksty m.in.: Andrzeja Sosnowskiego, Tadeusza Pióry, Jerzego Jarniewicza, Magdy Heydel, Marii Dąbrowskiej-Partyki, Marcina Szustra czy Ryszarda Engelkinga. Łącznie, 40 szkiców podzielonych na trzy części: Ogóły, Szczegóły i Brokuły (w tych ostatnich znajdziemy tekst Pära Sommarkvista, „Nasi polscy poeci szwedzcy”).

Piotr Sommer: Antologia O nich tutaj, złożona z najżywszych szkiców o przekładzie i języku drukowanych w „Literatury na Świecie”, przynosi dobrą nowinę – że są przekłady lepsze i gorsze. I trochę wieści o tym, dlaczego jeden przekład jest lepszy albo bardziej nośny od drugiego. I jakimi to sposobami można owej różnicy doświadczyć, czy wręcz dociec – i co z niej wynika. Mówi też o ekscytacji literaturą. Może się przysłużyć jako swego rodzaju podręcznik słuchu literackiego, wrażliwości językowej, a nawet pisania o tej szczególnej postaci emocjonalnego przeniesienia, które wiąże się z przekładem dzieł literackich.

Wybór uwzględnia zróżnicowane intonacyjnie świadectwa myślenia o transferze językowym oraz zarysowuje swego rodzaju filozofię-i-praktykę przekładową, jaka od lat formowała się w zespole „Literatury na Świecie“. Ta swoista encyklopedia przygód języka zawiera 40 szkiców pióra 25 autorek i autorów. Najdawniejszy tekst ukazał się w piśmie w 1984 roku, szkic ostatni w roku 2015. Aha, zapomniałbym, takiej książki po polsku jeszcze nie było.

40 szkiców pióra 25 autorek i autorów, ponad 600 stron, płócienna oprawa. Cena 42 PLN. Książkę można kupić – już! – w dobrych księgarniach, a także w redakcji „Literatury na Świecie” w Warszawie przy ulicy Koziej 3/5 m.6 (litnasw@literaturanaswiecie.pl), od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.