Polskie poetki w Ameryce

Polska poezja kobieca znana jest anglojęzycznym czytelnikom nie tylko za sprawą tłumaczeń poezji Wisławy Szymborskiej ale także za sprawą Czesława Miłosza, który świetnie przekładał wiersze Anny Świrszczyńskiej (m.in. Happy as a dog’s tail (1985), San Diego. Wybór i przekład: Czesław Miłosz i Leonard Nathan). 

Teraz za sprawą publikacji zbioru Scattering the Dark: An Anthology of Polish Women Poets, zawierającego wiersze 31 poetek z Polski, ta sytuacja ma szansę się nieco zmienić. Poezji polskich kobiet za oceanem będzie nieco więcej.

Tom ukaże się w kwietniu w Stanach Zjednoczonych nakładem wydawnictwa White Pine Press. Autorką przedsięwzięcia jest Karen Kovacik, amerykańska poetka i tłumaczka, która dokonała wyboru wierszy i ich przekładu.

Antologia przedstawia panoramę doświadczeń kobiet piszących przed upadkiem komunizmu i współcześnie, jest interesującym zapisem dziesięcioleci polskiej historii. Tom zestawia autorki wywodzące się z różnych pokoleń i o odmiennej wrażliwości poetyckiej, znajdziemy w nim m.in przekłady wierszy Julii Hartwig, Ewy Lipskiej, Krystyny Miłobędzkiej i Agnieszki Wolny-Hamkało.