Meandry antyromantyczności

W wydawnictwie Collegium Columbinum ukazuje się książka Łukasza Zabielskiego „Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy”.

Marek Nalepa napisał o książce: „[Autor] podjął się ambitnego planu podważenia stereotypu myślowego o wzajemnej i konsekwentnej wrogości między romantykami a autorem Ziemiaństwa polskiego. Jego ustalenia wykazują niezmienna i bezkompromisową postawę Koźmiana wobec nowej literatury i niektórych jej reprezentantów oraz ambiwalencje sądów i opinii „wielkich romantyków”, nie zawsze naznaczonych niechęcią, na temat dorobku poetyckiego „papieża polskich pseudoklasyków””.

Łukasz Zabielski, ur. 1985 – dr, absolwent filologii polskiej i historii na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Stały współpracownik Katedry Badan Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: historia i literatura polska z pogranicza XVIII i XIX wieku. Autor m.in. studiów: W walce o godność. Wokół pamiętników ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej; Juliusz Słowacki i „niemi” klasycy warszawscy; Kajetan Koźmian z perspektywy literackiego renegata Franciszka Morawskiego. Redaktor naczelny naukowego pisma bibliologiczno-literaturoznawczego „Bibliotekarz Podlaski”. Współredaktor kilku tomów prac naukowych. Redaktor naukowej edycji Fausta A.E.F. Klingemanna w przekładzie księcia Edwarda Lubomirskiego (Seria „Czarny Romantyzm”).