Festiwal Miłosza

Już wkrótce Kraków po raz kolejny stanie się miejscem wyjątkowego spotkania z poezją. 5. edycja Festiwalu Miłosza potrwa od 9 do 12 czerwca, gromadząc w Mieście Literatury UNESCO najwybitniejszych poetów z polski i z zagranicy, twórców rozmaitych języków i światopoglądów, a także tłumaczy literatury, filozofów, intelektualistów, miłośników poezji. 

Jak co roku Festiwal odbędzie się pod tytułem zaczerpniętym z twórczości swego wybitnego Patrona. Punktem odniesienia dla tematyki tegorocznej edycji jest tytuł tomu poetyckiego Miłosza „Piesek przydrożny”, a także wieloznaczne, szerokie skojarzenia z podróżą. Do wspólnego czytania poezji i dyskusji nad rozmaitymi formami współczesnego nomadyzmu zaproszą publiczność wybitni twórcy, reprezentujący różne kontynenty, kultury i języki. Kraków odwiedzą m.in. Adonis (Syria i Francja), Breyten Breytenbach (RPA i Francja), Ashur Etwebi (Libia i Norwegia), Stefan Hertmans (Belgia), Michael Ondaatje (Sri Lanka i Kanada) i Olga Siedakowa (Rosja).

Flagowy projekt miasta, wyrastający z tradycji Europejskiej Stolicy Kultury Kraków 2000, odbywa się od 2015 roku w trybie corocznym. Zdecydowała o tym waga, jaką Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Fundacja Miasto Literatury oraz Instytut Książki przywiązują do poetyckiej tożsamości Miasta Literatury UNESCO.

Festiwal, otwierając przestrzeń na refleksję nad dylematami współczesności, wolnością jednostki i wolnością słowa, od początku mierzy się z problemem przekraczania granic geograficznych i duchowych. Tak jak co roku nasi goście – poeci polscy, a także twórcy z wielu części świata – będą czytać wiersze, w których na różne sposoby mierzą się z oswajaniem świata. Porozmawiają także o poetyckich podróżach, o poszukiwaniu i rozproszeniu tożsamości, o włóczeniu się w przestrzeni realnej i w przestrzeniach języka. Będą mówili o migracji wewnętrznej, imigracji, uwięzieniu, prześladowaniu, o roli języka ojczystego i nabytego, o doświadczeniu spotkania z innymi kulturami.