Czytam w podróży

Dzisiaj, już po raz czwarty, wolontariusze ze szkół noszących imię Zbigniewa Herberta, jak również przedstawiciele innych szkół niezrzeszonych w Klubie Herbertowskich Szkół, będą zachęcać osoby podróżujące do czytania. Wszystkim zainteresowanym rozdawać będą symbol akcji – zakładki do książek z tekstem czterowiersza Zbigniewa Herberta „Czarnofigurowa waza garncarza Eksekiasa”.

Wolontariuszy w całej Polsce spotkać będzie można w środkach transportu miejskiego, na przystankach autobusowych i tramwajowych, w okolicach stacji Centrum warszawskiego metra oraz dworcach PKP i PKS. Tego dnia zakładki dystrybuowane będą również w prawie 700 bibliotekach publicznych, a także w ponad 300 oddziałach Alior Banku.

Partnerami wydarzenia są Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Instytut Adama Mickiewicza, partnerem strategicznym – Alior Bank. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje na temat akcji „Czytam w podróży ”, w tym lista miejsc, gdzie można będzie otrzymać zakładkę, a także przygotowane do pobrania wybrane utwory Zbigniewa Herberta w formie elektronicznej znajdują się na stronie www.fundacjaherberta.com.