Osiecka śpiewana

Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Oddział Miejski – po raz pierwszy na Litwie organizuje konkurs piosenki do słów Agnieszki Osieckiej – pisze portal zw.lt. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników śpiewania do wzięcia udziału w konkursie, który ma szansę stać się kolejną tradycyjną imprezą kulturalną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzującą polskie piosenki.

Eliminacje: przesłuchania w ramach eliminacji odbędą się w dniu 12 maja 2016 roku. Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników pięciu finalistów, którzy wezmą udział w warsztatach wokalnych zorganizowanych w Polsce, w Ostródzie. Finaliści będą mogli również wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie im. Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się w sierpniu 2016 roku w Ostródzie.

Zgłoszenia uczestników: uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłanie wypełnionej Karty Uczestnika do organizatorów konkursu do dnia 1 maja br.

Sposób i termin ogłoszenia wyników: wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników w dniu eliminacji oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej www.zpl.lt.

Nagrody: wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – nagrody oraz zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach wokalnych organizowanych w Ostródzie oraz do występu na koncercie galowym z akompaniamentem orkiestry studentów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Koncert galowy odbędzie się 6 listopada 2016 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.