„Zapiski” Andrzeja Szmidta

Polecamy „Zapiski” Andrzeja Szmidta – poety (autora m.in. wiersza „Taki pejzaż” śpiewanego przez Ewę Demarczyk) i krytyka literackiego, który debiutował w 1954 roku. 

Leszek Szaruga: „Ta poezja, zakorzeniona w Różewiczowskim lakonizmie, udowadnia, że rzeczywistość może wzruszać. Może wzruszać jednak tylko wówczas, gdy jest to rzeczywistość nie sprawozdawcza lecz przeżyta, osobista. Lojalność wobec świata zdarzeń i osobista wrażliwość tworzą stop niesłychanie delikatny i zarazem – paradoksalnie trwały”.

Andrzej Szmidt – wieloletni redaktor „Więzi”. Był współtwórcą pokolenia „Współczesności”. Urodzony w Lyonie w 1933, przeżył Powstanie Warszawskie. Ukończył polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował tomem poezji „Malowanki” w roku 1966, potem wydał m.in.: „Złożenie broni”, „Modne ubranko”, „Szczoteczkę do sumienia”, „Wyrok nieprawomocny”, „Skrzypeczki”, „Wiersze wybrane”. Napisał m.in. niezapomniany wiersz „Taki pejzaż”, który rozsławiła Ewa Demarczyk.