Od hipertekstów po cyberpoezję

Electronic Literature Organization raz na pięć lat tworzy kanon cyfrowej literatury światowej. W trzeciej odsłonie antologii znalazło się aż siedem polskich utworów.

Agnieszka Warnke (culture.pl): „Od hipertekstów po cyberpoezję, od klasyków gatunku po dzieła najnowsze – tak w skrócie można scharakteryzować zawartość Electronic Literature Collection (ELC). Zbiór ponad stu najciekawszych przykładów literatury cyfrowej opublikowano w 2016 r. Tym razem redaktorzy antologii odeszli od anglocentryzmu poprzednich edycji (2006, 2011), umieszczając utwory z dwunastu obszarów językowych. Po raz pierwszy uwzględniono dorobek także polskiej literatury elektronicznej – dzieła siedmiorga twórców można przeczytać w oryginalnej wersji językowej oraz w tłumaczeniu na język angielski. Z zastrzeżeniem, że czytelnik jest w zasadzie użytkownikiem, autor – operatorem, a czytanie przypomina niekiedy nawigowanie”.

Jednym z „wyróżnionych” autorów został Marek Pampuch.

Marek Pampuch – polski dziennikarz, entuzjasta i propagator komputera Amiga; autor licznych książek i artykułów poświęconych Amidze, a także monografii nt. historii KS Cracovia; w 2006 roku zerwał kontakty ze środowiskiem użytkowników komputera Amiga.

Urodził się w 1954 roku, mieszka w Krakowie. W roku 1984 został wybrany prezesem uformowanego w Krakowie nieformalnego stowarzyszenia grupującego użytkowników komputerów marki Commodore. W latach 1992–1999 pracował w miesięczniku „Magazyn Amiga”; początkowo jako zastępca redaktora naczelnego, a od lutego 1993 roku do końca istnienia czasopisma w sierpniu 1999 roku – jako redaktor naczelny. Od grudnia 1997 roku był także wydawcą tego czasopisma.

W bardzo dużym stopniu przyczynił się do popularyzacji komputera Amiga w Polsce. Był m.in. inicjatorem „obrad przy okrągłym stole”, które doprowadziły do przyjęcia standardu polskich znaków dla komputera Amiga autorstwa profesora Wojciecha Bruszewskiego o nazwie Amiga-PL.

Marek Pampuch jest także kibicem i badaczem historii krakowskiego klubu piłkarskiego KS Cracovia. W 2006 roku została wydana monografia jego autorstwa pt. Pany 1906-2006 r. Jubileusz 100-lecia KS Cracovia. Znalazła się w niej m.in. krytyka Antoniego Łopaty, kierującego klubem w latach 1993–1996, za co ten skierował do sądu przeciwko Pampuchowi prywatny akt oskarżenia o pomówienie. Autor zapewnił media, że ma dowody na wszystkie przytoczone w książce fakty. W lipcu 2008 roku sąd warunkowo umorzył postępowanie na roczny okres próby, zobowiązując Marka Pampucha do przeproszenia Antoniego Łopaty na łamach prasy sportowej za to, że w jego książce znalazły się niepotwierdzone i krzywdzące informacje sugerujące nieudolność i nieuczciwość Antoniego Łopaty, a dotyczące okresu, w którym sprawował funkcję prezesa klubu w latach 1993–1996[.