Szychowiak podróżna

Podróżna seria Biura Literackiego, niedawno zainaugurowana, przyniosła już czytelnikom dwie nowe książki poetyckie – Jacka Dehnela Serię w ciemność oraz tom rozmowa trwa dalej Romana Honeta. Obecnie ukazuje się Naraz, autorski wybór 22 wierszy Julii Szychowiak.

Wojciech Bonowicz napisał o wierszach Szychowiak, że wykreowany w nich świat relacji „jest skomplikowany, gęsty, wielowarstwowy. Równocześnie – jest przeniknięty światłem: przez te rozmaite warstwy przebija się raz po raz świadomość, co jest naprawdę ważne (co nas wiąże z innymi ludźmi, co nas wiąże z nami samymi…). Choć to, co ważne, nie zostaje w zasadzie nazwane. Ono nie tyle 'jest’ (jest uchwytne, można je tak lub inaczej oznakować), ile właśnie 'świeci’; bez owego światła opisany świat byłby wyłącznie trudny do zniesienia”.

Naraz to tom w równej mierze skondensowany, co przekrojowy. Przez to zapewne zwraca uwagę na charakterystyczne dla tej poezji cechy: niedające się z niczym pogodzić ani w żaden sposób załagodzić poczucie braku, niewystarczalności języka, pewien rodzaj niedosytu, z którym mierzyć się musi także czytelnik; oraz w gruncie rzeczy paradoksalne położenie mówiącego podmiotu, jednocześnie obecnego i rozmytego, odbijającego się w lustrze jakiegoś „ty” oraz rzeczywistości, podmiotu silnego swoją słabością.

W tym roku mija dziesięć lat od wydania arkusza poetyckiego Julii Szychowiak pt. Poprawiny, który ukazał się w serii dla laureatów projektu „Połów”. Poetka w Biurze Literackim opublikowała wszystkie swoje kolejne tomy, w tym wielokrotnie nagradzany książkowy debiut, Po sobie (2007), jak również tomy Wspólny język (2009) oraz nominowane do Wrocławskiej Poetyckiej Nagrody Silesius w kategorii książka roku Intro (2014).