Aldona Kopkiewicz: Sierpień

W tym roku w kategorii debiut roku do Nagrody Silesiusa za tomik poezji zostali nominowani: Mateusz Andała za tom „Światło w lodówce” (Staromiejski Dom Kultury), Aldona Kopkiewicz za „Sierpień” (Wydawnictwo Lokator 2015), Piotr Przybyła za tom „ Apokalipsa. After party” (Stowarzyszenie Pisarzy Oddział Łódź).

Nasze prezentacje rozpoczynamy od Aldony Kopkiewicz.

Aldona Kopkiewicz podarowała nam poetycką medytację na temat przemijania, bez wstępu, bez ostrzeżeń o czym to będzie – mówił prof. Tadeusz Sławek podczas ogłaszania nominacji do nagrody Silesius. – „Sierpień” to czas, gdy silnie operuje słońce, ale jednocześnie zbliża się koniec. To poezja elegijna, opowiadająca o śmierci ojca. To próba poszukiwania i odzyskania języka, by mówić nim o rzeczach naprawdę ważnych.

Anna Kałuża napisała o poezji Aldony Kopkiewicz: [Jej] „Sierpień to – nieproporcjonalnie szczupły do złożoności pojawiających się tam znaczeń – zapis asysty przy umieraniu ojca. Kopkiewicz ani zbytnio nie metaforyzuje języka swojej historii, ani nie ucieka się do naturalizmów; wydaje się całkowicie odporna na przyciąganie konwencji melancholijno-żałobnej. Pozwala raczej w pełni wybrzmieć dyskretnie zarysowanym obrazom, prostym konstrukcjom, elementarnym frazom. Autorka zawiązuje z nami pakt autobiograficzny, ale idzie też zupełnie sama meandrami halucynacji, mirażu i baśni. Warto podkreślić, że swoją prostą, a zarazem sugestywną frazą Kopkiewicz ustala w jakimś sensie (ponownie) brzegowe warunki języka. Jej Sierpień to reset skonwencjonalizowanego pisania o śmierci w polskiej poezji, wyrwanie się z kręgu paru podstawowych obrazów „ja” opłakującego stratę, ale też, co istotne, pokaz ambiwalentnego układu sił psychicznych w rodzinie. Bardzo inteligentnie wszystko to zrobione”.

Maciej Woźniak pisał w dwutygodniku: „„Sierpień” Aldony Kopkiewicz to rozciągnięta w poemat medytacja, ledwie mimochodem sugerująca węzły mowy wiązanej. Nawet śmierć wciąż jeszcze może być poruszająca, jeżeli tylko uniknąć emocjonalnego czy estetycznego szantażu.”

Aldona Kopkiewicz – autorka esejów, bajek i poematu „sierpień” (Lokator 2015). Doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odźwierna Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki.