Poświatowska raz jeszcze

Halina Poświatowska, Wszystkie wiersze (WL). Polecamy.

Najpełniejszy zbiór wierszy Haliny Poświatowskiej w jednym tomie daje wyjątkową okazję do obcowania z całością lirycznej twórczości poetki.

Przedwcześnie zmarła (1935-1967) autorka kilkuset wierszy, jest – obok Wisławy Szymborskiej – najchętniej czytaną polską poetką. Nakłady jej ksiązek w Wydawnictwie Literackim przekroczyły 200 tysięcy egzemplarzy!

„Krańcowo niesentymentalna, a nawet nieromantyczna, wprowadza do poezji polskiej nowy element – motyw ciała uświęconego w misterium miłości i umierania”.

Halina Poświatowska,(1935-1967), autorka kilkuset wierszy, jest – obok Wisławy Szymborskiej – Najchętniej czytaną polską poetką. Nakłady jej książek w Wydawnictwie Literackim przekroczył 200 tysięcy egzemplarzy.

Maja Tabaczyńska pisała o poetce (koniczynka.art.pl): „Na twórczość liryczną Haliny Poświatowskiej składają się cztery tomiki wierszy,
w tym jeden wydany po śmierci poetki. Jej debiut przypada na rok 1959. Poświatowska debiutowała wierszami Człowiek z Anapury i Szczęście, opublikowała je Gazeta Częstochowska Pozostałe utwory ukazywały się min w „Zebrze”, „Kierunkach”, „Lewarach”, „Wektorze”. Na debiut książkowy czekano dwa lata. W 1958 roku ukazał się Hymn bałwochwalczy pierwszy tomik poetycki, w którego skład weszło 68 wierszy. Spotkał się z bardzo przychylną opinią krytyki. Recenzowany był przez Stanisława Grochowiaka, Jerzego Kwiatkowskiego, Tadeusza Gierymskiego, Martę Wykę czy Anatola Sterna. Ocenili ten tomik bardzo wysoko, nie oszczędzając młodej poetce słów uznania”.