Zebrało się śliny

We wrześniu w Biurze Literackim ukaże się antologia poetycka Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, gromadząca wiersze jedenaściorga poetów, którzy zadebiutowali w ostatnich latach.

To pierwsza z publikacji przygotowywanych w ramach projektu mającego na celu prezentacje najciekawszych nowych trendów w polskiej literaturze. Poza tekstami poetyckimi w książce znajdą się krytycznoliterackie opracowania twórczości poszczególnych poetów i poetek. Zebrało się śliny w swoim zamierzeniu to nie tylko wskazanie świeżych, nowych głosów w polskiej liryce, ale w równym stopniu krytyczne wprowadzenie do najnowszej poezji.

Jak pisze wydawca: redaktorzy antologii zdecydowali się na uwzględnienie w publikacji dziewięciorga twórców młodego pokolenia: Tomasza Bąka, Marcina Czerkasowa, Szymona Domagały-Jakucia, Jakobe Mansztajna, Dawida Mateusza, Kiry Pietrek, Piotra Przybyły, Macieja Taranka i Ilony Witkowskiej. Choć autorzy Ci nie tworzą jakiejś wspólnej formacji literackiej, to ich różnorodne głosy i propozycje poetyckie łączy szczególna wrażliwość na kwestie społeczne, zainteresowanie najważniejszymi socjoekonomicznymi problemami współczesności oraz prowadzenie twórczego dialogu z tradycją poezji zaangażowanej.
 
Interesującym zabiegiem redaktorów było uzupełnienie antologii o wiersze dwóch nieco starszych autorów, Konrada Góry i Szczepana Kopyta, których dokonania są ich zdaniem dla dziewiątki twórców głównym punktem odniesienia na gruncie polskiej liryki. Próba krytycznej i przekrojowej lektury poezji zaangażowanej ostatnich lat, jakiej podjęli się redaktorzy antologii, oraz pewnego rodzaju wspólnota przekonań, wyraźnie wiążąca działalność Konrada Góry i Szczepana Kopyta z młodszymi kolegami po piórze, nadaje tym dwóm poetom specjalny status i tłumaczy ich obecność w książce.