Nyczek o Szymborskiej


Przypominamy znakomitą książkę Tadeusza Nyczka – Tyle naraz świata. 27 x Szymborska (a5).

Tadeusz Nyczek: To jest książka o 27 wierszach Wisławy Szymborskiej. Autorki, która przy wszystkich swoich talentach lirycznych posiada jeszcze jeden: opowiadania poezją o naszym zawiłym życiu na tym jedynym ze Światów. Niechże więc dwudziestosiedmiokrotna wędrówka po wybranych wierszach posłuży także do opowieści o samej Szymborskiej – od debiutu po czasy najnowsze. Podobieństwo tej książki do wydanego w 1997 w Wydawnictwie a5 zbioru esejów pt. 22 x Szymborska jest tylko częściowe, choć zamierzone. Tamta opowieść siłą rzeczy kończyła się na słynnym zbiorku Koniec i początek z roku 1993, ostatniej naonczas książce poetki. Od tego czasu minęło jednak trochę lat, ukazało się kilka nowych zbiorków. Opowieść aż prosiła się o kontynuację.

Tadeusz Nyczek: urodzony 1 sierpnia 1946 roku, krytyk sztuki. Ukończył krakowskie Liceum Sztuk Plastycznych, Polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralne w Warszawie. Współpracował m.in ze „Studentem”, „Życiem Literackim, „Echem Krakowa” „Dialogiem”, Pismem”, „Gazetą Wyborczą” i „Przekrojem”. Do 1981 roku należał do Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1981 razem z Janem Polkowskim i Andrzejem Sulikowskim założył wydawnictwo ABC, które działało do 13 grudnia tegoż roku. W latach 1982-89 był redaktorem pisma „Arka”, od 1984 do 92 razem z Maciejem Szybistem prowadził w Krakowie galerię sztuki Inny Świat. Uhonorowany m.in. nagrodą im. B.Szulowskiej (1989) i nagrodą im. Kazimierza Wyki (2000r.). Nakładem Wydawnictwa a5 ukazał się książka 22 x Szymborska (wydanie I) 1997 r. i Tyle naraz świata .27 x Szymborska (wydanie II) 2005 r.