Warszawa Słonimskiego

„Warszawa Antoniego Słonimskiego. Portret miasta w zwierciadle literatury” (PIW) Tomasza Lerskiego już w lipcu w księgarniach.

Warszawę i postać Antoniego Słonimskiego traktować można jak dwie połówki tego samego jabłka. Czym byłby warszawski etos, zwłaszcza dotyczący czasu drugiej wojny światowej, bez poezji Słonimskiego, czym byłby dorobek twórczy Poety bez Warszawy?

Twórczość poetycka Słonimskiego, odnosząca się do jego rodzinnego miasta, wpisuje się na jedno z pierwszych miejsc w dziejach gatunku poezji poświęconej Warszawie. Dotyczy spraw wielkich i ważnych, nigdy błahych.

Tomasz Lerski, varsavianista, historyk kultury, dziennikarz. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska na temat książki Czarny ląd – Warszawa Wandy Melcer). Otrzymał Nagrodę Varsavianistyczną (prezydenta miasta) za książkę Syrena Record – pierwsza polska wytwórnia fonograficzna 1904–1939. Poland’s first recording company (1000 str. objętości) ex aequo z Powstaniem ’44 Normana Daviesa (2004 r.). W 2007 r. opublikował Encyklopedię Kultury Polskiej XX wieku. Muzyka – Teatr – Film. W 2008 r. uzyskał doktorat z zakresu historii/historii techniki w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Pisze od 16 roku życia w prasie stołecznej, m.in. o dawnych firmach warszawskich, o zabytkach Warszawy („Kurier Polski”, „Gazeta Wyborcza”, „Express Wieczorny”, „Życie Codzienne”). Publikował też w „Spotkaniach z zabytkami”, „Ruchu Muzycznym” i „Jazz Forum”.

Jest również członkiem-założycielem Społecznego Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK, Towarzystwa Miłośników Łazienek Królewskich, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Towarzystwa Przyjaciół Falenic.