Ucieczka w bok Piotra Sommera

Sommer Piotr – Ucieczka w bok (pytania i odpowiedzi) – WBPiCAK.

Krytyk pragnący zachować anonimowość: „Ucieczka…” O, bezwstydzie tego wyznania! Literatura nasza oczekuje dziś zmian: trzeba jej prac pięknych, nowych i odważnych. To zadanie na miarę największych. Ale zamiast dzieł pióra wybitnych przedstawicieli naszego piśmiennictwa podsuwa się nam – no cóż – „szkice mówione” autora, który ani potrzeb rodzimej literatury nie wyczuwa, ani nie dzieli z nami serdecznej o nią troski. Ma to być w dodatku wydanie drugie, rozszerzone. Autor sam stawia się na marginesie, ale oskarżać będzie oczywiście nas. Zdumiewające, że dało się na to nabrać tylu ludzi. Dziwić się też należy wydawcy. A ów reklamowany przezeń handlarz starzyzną niech sobie ucieka gdzie chce, byle skutecznie.

Wydawca: Będziemy niezłomnie publikować to, co uważamy za stosowne.

 Piotr Sommer (ur. 1948 r.) – poeta, tłumacz współczesnej poezji anglosaskiej, redaktor naczelny miesięcznika „Literatura na Świecie”. Studiował anglistykę w Warszawie. Autor kilkunastu książek poetyckich, m.in. W krześle (1977), Czynnik liryczny i inne wiersze (1988), Piosenka pasterska (1999), Wiersze ze słów (2009, wydanie zmienione 2012), Po ciemku też (wiersze z książek) (2013). Jest także autorem dwóch tomów szkiców literackich: Smak detalu i inne ogólniki (1995, wydanie wznowione 2015), Po stykach (2005). W 1985 r. ukazała się książka Zapisy rozmów. Wywiady z poetami brytyjskimi (wznowienie: 2010). W 2010 r. opublikowano tom rozmów z Piotrem Sommerem Ucieczka w bok. Pytania i odpowiedzi. W 2014 r. zredagował wybór wierszy Jerzego Ficowskiego Lewe strony widoków. Tłumaczył na język polski utwory najważniejszych twórców z kręgu kultury anglosaskiej, m.in. Johna Ashbery’ego, Johna Berrymana, Seamusa Heaneya, Kennetha Kocha, Michaela Longleya, Roberta Lowella, Franka O’Hary, Briana Pattena, Charlesa Reznikoffa. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody im. Barbary Sadowskiej, Nagrody Kościelskich (1988), słoweńskiej nagrody Cristal Vilenica (2007) i Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2010). W 2006 r. i 2010 r. był nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Jego wiersze tłumaczono na języki obce, m.in. na angielski, hiszpański, niemiecki.