Rękopisy i rysunki Baczyńskiego w Bibliotece Narodowej

W kolekcji rękopisów, rysunków i konspiracyjnych wydań Krzysztofa Kamila Baczyńskiego tomik W żalu najczystszym jest dziełem wyjątkowym. Niewielki zbiór osiemnastu utworów dwudziestojednoletni poeta przygotował własnoręcznie jako podarunek ślubny dla swojej przyszłej żony, Barbary Drapczyńskiej.

Więcej o tomiku przeczytać można na POLONA/BLOG, a oryginał dzieła, wraz z innymi rękopisami i rysunkami Baczyńskiego został zaprezentowany 18 czerwca na wystawie w Bibliotece Narodowej podczas Imienin Jana Kochanowskiego.

Tomik znalazł się w Bibliotece Narodowej w 1963 roku, został zakupiony wraz z innymi rękopisami poety od matki Barbary, Feliksy Drapczyńskiej. Wraz z pozostałą spuścizną przechowywaną w BN, stanowią one największy zachowany zbiór rękopisów, rysunków, korespondencji i konspiracyjnych wydań Baczyńskiego, przez których pryzmat widzimy całe życie młodego poety.

Newsweek pisał: „W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Polona zaprezentowała pierwszą część rękopisów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Całość kolekcji znajdującej się w zbiorach Biblioteki Narodowej ze względu na prawa autorskie musiała poczekać i została opublikowana przez Polonę dopiero teraz.

W skład kolekcji wchodzą rękopisy, konspiracyjne druki, rysunki i korespondencja tego jednego z największych polskich poetów, który zginął 4 sierpnia, w czwartym dniu Powstania Warszawskiego na Placu Teatralnym.”

foto: BN