Stacja wieży ciśnień

Niebawem w Biurze Literackim Stacja wieży ciśnień Dawida Mateusza, debiutancki tom laureata 9. edycji Połowu. Wiersze poety można było czytać m.in. w almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2013, a niedługo ukażą się również w antologii Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski. Po książkach m.in. Martyny Buliżańskiej (Silesius za debiut), Bronki Nowickiej czy Szymona Słomczyńskiego (oboje nominowani do Nagrody Nike) to następny autor, któremu wydawnictwo pomaga w literackim starcie.

Filip Wyszyński, pisząc o almanachu Połowowym, zwrócił na utwory Mateusza szczególną uwagę. W swoim szkicu zauważał, że autor Stacji wieży ciśnień to „poeta, który doskonale słyszy, poeta akustyczny, poeta, który porusza się po różnych liniach melodycznych i dla którego zaśpiew wiersza ma znaczenie pierwszorzędne”. Od tego czasu Mateusz nie zmienił swojej dykcji, już zresztą rozpoznawalnej, i konsekwentnie eksploruje muzyczne możliwości języka.

Dawid Mateusz urodził się w 1986 roku. Poeta, studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, publikował w licznych pismach zwartych i ulotnych. Był jednym z założycieli i animatorów literacko-muzycznej inicjatywy Crossover, w której do muzyki i wizualizacji czytał swoje utwory poetyckie. Mieszka w Krakowie. Stacja wieży ciśnień to jedna z piętnastu premier festiwalu Stacja Literatura 21. (za: Biuro Literackie, foto: Biuro Literackie)