105 rocznica urodzin Czesława Miłosza

30 czerwca przypadła 105. rocznica urodzin Czesława Miłosza – autora Zniewolonego umysłu, Rodzinnej Europy, Traktatu moralnego, laureata literackiej nagrody Nobla z 1980 roku.

„Na początku tego roku otwarto wystawę o życiu Miłosza w dawnym majątku rodziny poety w Krasnogrudzie. Wystawę „Miłosz. Szukanie ojczyzny″, która zastąpiła poprzednią, skromniejszą ekspozycję poświęconą poecie, można oglądać w pomieszczeniach dworu. Każda z izb, to przestrzeń poświęcona innemu aspektowi życia Miłosza. Nowością jest sala poświęconą kobietom w jego życiu – matce, ciotkom, ukochanym i dwu żonom – Jance i Carol”. (Instytut Książki)

Czesław Miłosz – urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie jako syn Aleksandra Miłosza i Weroniki z Kunatów. Zmarł w 2004 roku w Krakowie.

Szkolną i uniwersytecką młodość Miłosz spędził w Wilnie. W roku 1921 został uczniem Gimnazjum im. Zygmunta Augusta, a w 1929 – studentem Uniwersytetu Stefana Batorego. Przyszły noblista początkowo wybrał wydział humanistyczny, ale wkrótce przeniósł się na prawo. Nie przeszkodziło mu to jednak działać w studenckim Kole Polonistów. Właśnie jako jego członek zadebiutował w 1930 roku na łamach uniwersyteckiego pisma „Alma Mater Vilnensis” wierszami Kompozycja i Podróż.

W czasach studenckich, w trakcie podróży do Paryża, Czesław poznał swojego dalekiego krewnego Oskara Miłosza. Jego symbolistyczna poezja przez lata mocno oddziaływała na twórczość polskiego autora. W tym także czasie powstała grupa poetycka Żagary (w gwarze wileńskiej: chrust, suche patyki). Miłosz współtworzył wydawane przez nią pismo i publikował w nim swoje kolejne wiersze, wpisując się w zbuntowaną, katastroficzną poetykę środowiska.

W 1933 roku ukazał się książkowy debiut Czesława Miłosza – zbiór Poemat o czasie zastygłym. Młody twórca otrzymał Nagrodę im. Filomatów za debiut literacki, a stypendium Funduszu Kultury Narodowej pozwoliło mu na kolejny wyjazd do Paryża i ponowne spotkanie z Oskarem Miłoszem.

Po powrocie, w roku 1935, młody prawnik i poeta podjął swoją pierwszą pracę zawodową – w rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia. Kontynuował także twórczość literacką – jego katastroficzny tomik Trzy zimy (1936) znakomicie oddał panujące nastroje i zebrał doskonałe recenzje. W roku 1937 poeta podróżował po Włoszech, a po powrocie, wciąż jako pracownik Polskiego Radia, przeniósł się do Warszawy. Nagrodę Nobla Czesław Miłosz otrzymał w roku 1980. (cyt. za: Milosz.pl)