Debiut prozatorski Tadeusza Dąbrowskiego

Już niebawem w Biurze Literackim ukaże się pierwsza prozatorska książka Tadeusza Dąbrowskiego.

Bezbronna kreska będzie miała swoją premierę podczas wrześniowej Stacji Literatura 21. „Debiut po debiucie” Dąbrowskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych w kraju i za granicą polskich poetów, wpisuje się w programowe założenie nowego festiwalu, czyli rozpatrzenie na różnych płaszczyznach, z udziałem zarówno autorów, krytyków, jak i przedstawicieli instytucji literackich, zagadnień związanych z debiutowaniem.

Wydawca tak reklamuje książkę Dąbrowskiego: „W swojej książce Dąbrowski opisuje związek, relację, przygodę – trudno znaleźć odpowiednie słowo – polskiego poety ze spotkaną przez niego (nie)przypadkiem w tunelu metra nowojorską architektką Megan. W warstwie fabularnej mamy do czynienia przede wszystkim z historią romansową o – zdawałoby się – rozrywkowym charakterze, jednak autor Czarnego kwadratu wirtuozersko i ze swadą podrzuca nam pogłębiające lekturę tropy, żongluje konwencjami, szuka luk w miłosnym dyskursie, przyjemnie cierpi i nieprzyjemnie się bawi, badając granice swoje i swojego języka.

Za istotną cechę Bezbronnej kreski należy uznać fakt, że narrator pisze ją na naszych oczach, zdając nam sprawę z procesu jej powstawania. Dąbrowski, wiążąc wątek miłosny/erotyczny z problemem autotematyzmu, dotkliwie diagnozując otaczający nas świat, gdzie zaciera się granica między rzeczywistością a tekstem, stworzył książkę, która przypomina dokonania autorów prozy postmodernistycznej czy nouveau roman”.

fot. Biuro Literackie