Urania i inne wiersze

Przypominamy znakomity zbiór wierszy Jarosława Iwaszkiewicza „Urania i inne wiersze” (Czytelnik). 

Obszerny, reprezentatywny wybór wierszy jednego z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku, wybranych z jego wszystkim tomów poetyckich, poczynając od książek wydanych w dwudziestoleciu międzywojennym, takich jak Oktostychy (1919), Dionizje (1921) czy Księga dnia i księga nocy” (1929) i Powrót do Europy (1931), poprzez książki opublikowane po II wojnie w rodzaju Ciemnych ścieżek (1957), Jutro żniwa (1963), Krągły rok (1967), kończąc na książkach z późnego okresu twórczości pisarza: Xenie i elegie” (1970) i  Śpiewnik włoski (1974). Tom zamykają wiersze ze zbiorów Mapa pogody (1977) oraz Muzyka wieczorem (1980), który ukazał się już po śmierci autora. Utwory ostatnie: Stary poeta, Azjaci, Ostatnia piosenka wędrownego czeladnika, Wieże i Urania są ozdobą tej książki.

Jarosław Iwaszkiewicz (1894–1980) ― jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, którego ranga rośnie również po jego śmierci z każdą jego nową publikacją: trzema tomami „Dzienników”, korespondencją z Czesławem Miłoszem.