„Psalm i inne wiersze” Paula Celana

„Psalm i inne wiersze” Paula Celana. Ten obszerny wybór w tłumaczeniach, wyborze i opracowaniu Ryszarda Krynickiego został wydany trzy lata temu jako 72 tom Biblioteki Poetyckiej Wydawnictwa a5. 

Paul Celan jest swoistym symbolem epoki Holokaustu, a jego twórczość jest świadectwem, że poezja po Auschwitz jest możliwa. Nic dziwnego, że wnikliwie czytali Celana najważniejsi filozofowie XX wieku: Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer i Jacques Derrida. Paul de Man nazwał Paula Celana jednym z najważniejszych współczesnych poetów. Wiersz „Fuga śmierci” został włączony do programów szkolnych.

Ryszard Krynicki przygotował obszerny wybór wierszy poety we własnych przekładach, wyjątkiem jest „Fuga śmierci”, zamieszczona w przekładzie Stanisława Jerzego Leca.

„Psalm i inne wiersze” wpisuje się w serię „celanowską” Wydawnictwa a5, w której ukazały się korespondencja Paula Celana i Ingeborg Bachmann „Czas serca. Listy” oraz powieść Ingeborg Bachmann „Malina”.

Premiera tomu „Psalm i inne wiersze” Paula Celana odbyła się 19 maja, podczas III Festiwalu Miłosza w Krakowie w 2013 roku.