Smak detalu

Przypominamy i polecamy znakomitą książkę Piotra Sommera „Smak detalu” (WBPiCAK). 

Piotr Sommer (we wstępie): „Książka składa się ze szkiców i felietonów, które w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych drukowałem całkowicie nieregularnie, w całkiem różnych pismach, pod różnymi pseudonimami i nagłówkami […]. Obiektami i pretekstami moich krytycznych zapędów były zwykle konkretne książki albo inne teksty (w tym jeden „tekst” telewizyjny), bądź też konkretni autorzy, ale także – jak to w okresie wyraźnie przejściowym – pewne zadomowione postawy i hierarchie, którym człowiek najchętniej pomachałby na do widzenia. Pomachałby nie wyłącznie dlatego, żeby zobaczyć, jakie inne postawy i hierarchie wejdą na ich miejsce, acz i ten powód nie byłby całkiem pozbawiony uroku”.

Dopisuję tych kilka słów jeszcze później, niż swego czasu dopisałem wstęp zatytułowany „Dopisane później”, ale nie aż tak późno, by nie zdawać sobie sprawy, a nawet żeby nie zdać sobie w pełni sprawy (bo zdawać sobie sprawę i zdawać sobie w pełni sprawę to przecież nie to samo), że wartość szkiców przedrukowanych w tej książce po dokładnie dwudziestu latach (albowiem chciałbym być chronologicznie dokładny), przedrukowanych w dodatku ponownie jako Smak detalu, jest po prostu nieprzemijająca.

Piotr Sommer (ur. 1948 r.) – poeta, tłumacz współczesnej poezji anglosaskiej, redaktor naczelny miesięcznika „Literatura na Świecie”. Studiował anglistykę w Warszawie. Autor kilkunastu książek poetyckich, m.in. W krześle (1977), Czynnik liryczny i inne wiersze (1988), Piosenka pasterska (1999), Wiersze ze słów (2009, wydanie zmienione 2012), Po ciemku też (wiersze z książek) (2013). Jest także autorem dwóch tomów szkiców literackich: Smak detalu i inne ogólniki (1995, wydanie wznowione 2015), Po stykach (2005). W 1985 r. ukazała się książka Zapisy rozmów. Wywiady z poetami brytyjskimi (wznowienie: 2010). W 2010 r. opublikowano tom rozmów z Piotrem Sommerem Ucieczka w bok. Pytania i odpowiedzi. W 2014 r. zredagował wybór wierszy Jerzego Ficowskiego Lewe strony widoków. Tłumaczył na język polski utwory najważniejszych twórców z kręgu kultury anglosaskiej, m.in. Johna Ashbery’ego, Johna Berrymana, Seamusa Heaneya, Kennetha Kocha, Michaela Longleya, Roberta Lowella, Franka O’Hary, Briana Pattena, Charlesa Reznikoffa. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody im. Barbary Sadowskiej, Nagrody Kościelskich (1988), słoweńskiej nagrody Cristal Vilenica (2007) i Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2010). W 2006 r. i 2010 r. był nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Jego wiersze tłumaczono na języki obce, m.in. na angielski, hiszpański, niemiecki.