Nowa książka poetycka Wojciecha Kassa

W wydawnictwie Iskry ukazuje się nowa książka poetycka Wojciecha Kassa – Pocałuj światło. 

Adrian Gleń  pisał o książce: Wojciech Kass jest jednym z nielicznych polskich poetów, którzy wypełniają swoją twórczością dotkliwą lukę na mapie współczesności: brak głęboko doznawanej, poszukiwanej z wysoką intelektualną wrażliwością, metafizyki. Od początku, od dojrzałego, świadomego debiutu, który nb. zbiega się z życiowym wyborem poety, aby służyć miłości, naturze i drugiemu (tak postrzegam decyzję o tym, aby zostawić „elektryczny” Sopot na rzecz prańskiej pustelni, w której Wojciech Kass opiekuje się spuścizną Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego) poeta stara się pielęgnować metafizyczne gospodarstwo języka i poezji.

Wiersze autora Wirów i snów wyzwalają w czytających czułość względem prawdziwej a wzgardzonej cząstki rzeczywistości, jak i czujność wobec wszelkich przejawów redukowania sfery ludzkiego ducha. Żywotny sprzeciw dla zawłaszczającej ludzkie myślenie cywilizacji i techniki wiąże tę poezję z dziełem jej wielkich antenatów: Rousseau, Baudelaire’a, Thoreau, Rilkego, Brodskiego czy Miłosza.

Pocałuj światło jest wyborem, który daje wgląd w wielostronną pracę w języku (i nad językiem), którą wykonuje Wojciech Kass – zawsze z niebywałą dbałością o każdy detal poetyckiego wysłowienia. Obserwując zmienność przeplatających się ze sobą rozmaitych form wierszowych, miar i dykcji, czytelnik otrzyma możliwie szeroki wgląd w diapazon twórczego wyrażania stanowiący signum stylu i wrażliwości poety.

Wojciech Kass, laureat nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach. Pracuje w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach. Jest autorem książek reportersko-literackich Zderzenia, Aj moi dawno umarli oraz książki eseistycznej Pęknięte struny pełni, Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wydał tomiki poetyckie: Do światła, Jeleń Thorwaldsena, Prószenie i Pranie oraz wybór w języku polskim i niemieckim 10 Gedichte aus Masurenland. Poezje publikował w „Toposie”, „Borussi”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Jaćwieży”, „Pracowni”, „Arkadii”.