Olga Siedakowa po polsku

„Anioł Reims i inne wiersze” Olgi Siedakowej (Kolegium Europy Wschodniej) to pierwszy w języku polskim tom czołowej przedstawicielki rosyjskiej poezji metafizycznej. 

Jej twórczości skonstruowana na wyrafinowanym poziomie intelektualnym opiera się na trzech filarach – wczesne chrześcijaństwo, starożytność słowiańska i antyczna oraz Daleki Wschód. Hipnotyzujące wiersze skłaniają do spojrzenia na świat z dystansem do rzeczywistości materialnej i refleksji nad uniwersalizmem naszej cywilizacji. Poezję Olgi Siedakowej wybrał i przełożył Adam Pomorski.

Olga Siedakowa (1949) jest przedstawicielką współczesnej rosyjskiej poezji metafizycznej. Wywodzi się ze środowiska dawnej drugiej kultury (kultury nieoficjalnej, undergroundu) pokolenia „po Brodskim”. W tym kręgu przyjaźń łączyła ją m. in. z Wieniediktem Jerofiejewem, autorem „poematu” Moskwa – Pietuszki. Od studiów w Moskwie (1967–1973) związana ze znakomitą moskiewsko-tartuską szkołą antropologii i historii kultury, jej tradycje splata w filozoficznej i filologicznej eseistyce z twórczymi wątkami myśli zachodniej. Czynna w życiu religijnym Kościoła Prawosławnego, podejmując refleksję teologiczną, angażuje się w ekumeniczny dialog z katolicyzmem. Już w 1998 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II, jej twórczość poetycka uhonorowana została watykańską Nagrodą im. Władimira Sołowjowa. Anioł Reims i inne wiersze w wyborze i tłumaczeniu Adama Pomorskiego prezentuje bogaty dorobek poetycki Olgi Siedakowej.