Stan nasycenia

Przypominamy „Stan nasycenia” (ZL) – tom wierszy Macieja Niemca, poety i tłumacza zmarłego tragicznie w Paryżu w 2012 roku, laureata Nagrody Karla Dedeciusa, Nagrody im. Zygmunta i Marii Zaleskich oraz Nagrody Kościelskich.

Maciej – pisał Michel Deguy – był poetą silnego wzburzenia, czyli nieprzynależnym do żadnego stanu: wiódł życie emigranta – żarliwe, biedne, natchnione, często bolesne […]. Był „poetą wyklętym” w dawnym sensie słowa, bo błąkał się bez dochodów, bez adresu, czasem bez środków umożliwiających pisanie […]. Nieustające przekleństwo  wygnańca, jego dramat polega na tym, że już nigdzie nie jest w swoim języku, lecz wśród inaczej mówiących, których nie rozumie dobrze, co zwiększa codzienną udrękę wynikającą z nieporozumień.

Maciej Niemiec (ur. 7 października 1953 w Warszawie, zm. 25 stycznia 2012 w Paryżu) − polski poeta, pisarz, tłumacz. Od 1987 mieszkał w Paryżu . Otrzymał m.in.: Nagrodę Karla Dedeciusa, Nagrodę im. Zygmunta i Marii Zaleskich oraz Nagrodę Kościelskich (1994). W Polsce publikował w kwartalniku Zeszyty Literackie, we Francji w kwartalniku PO&SIE (Paris), którego był stałym współpracownikiem. W przekładach drukowano jego wiersze m.in. w pismach niemieckich, przekł.: Renata Schmidgall, w Bułgarii (przekł.: Kiril Kadiski) i innych. Urna z jego prochami spoczęła na cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu.