Głębia Goethego

Po Objawieniu Szekspira, przyjętym przez czytelników z uznaniem i zainteresowaniem, Jacek Bolewski proponuje duchowo-teologiczną lekturę kolejnego geniusza literatury pięknej. Głębia Goethego (Więź) skupia się na arcydziełach, łączących początek i koniec twórczości wielkiego Niemca. 

Są to: Cierpienia młodego Wertera, Lata nauki i lata wędrówki Wilhelma Meistra, Powinowactwa z wyboru i obie części Fausta. Książka pokazuje związki między życiem Twórcy a dojrzewaniem jego dzieła – jako świadectwo kształcenia się, kształtowania siebie… Lektura zainteresuje poszukujących inspiracji dla życia duchowego śladami mistrzów-artystów.

Ewa Anna Piasta, „Studia Niemcoznawcze”: Bolewski z właściwą sobie przenikliwością usiłuje zanurzyć się wraz z czytelnikiem w nieprzeniknioną głębię człowieka i zwrócić uwagę na wielość aspektów zawartych w dziełach geniusza literatury niemieckiej. Książka ta przyczyni się z pewnością do głębszego spojrzenia na związki miedzy życiem poety a jego bohaterami.

Jacek Bolewski SJ, Profesor teologii dogmatycznej, jezuita, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej i Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie. Autor wielu publikacji z dziedziny mariologii, duchowości, teologii religii i literatury. Do jego ostatnich prac należą: Obajwienie Szekspira (2002), Głębia Goethego (2004), Mit i prawda kultury. Z inspiracji Rene Girarda (2007).