Podróż do-słowna

Przypominamy „Podróż do-słowną” (WBPiCAK) Marka Śniecińskiego. 

Marek Śnieciński – urodzony w 1958 roku w Obornikach Śląskich. Absolwent dwóch fakultetów Uniwersytetu Wrocławskiego: historii – 1982 r. oraz historii sztuki – 1986 r. W czerwcu 2009 r. obronił na UWr pracę doktorską pt. „Fotografia niemiecka lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Obrazy i idee” i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce. Działa na wielu płaszczyznach kultury i sztuki. Wykłada Historię Sztuki na wrocławskiej ASP na wydziale Rysunku i Malarstwa.

Jest poetą, eseistą, tłumaczem oraz krytykiem i kuratorem sztuki. Wydał kilka zbiorów poezji, m.in. „Jak cię milczeć”, Tikkun, Warszawa 2004, „Coitus sacralis”, Wydawnictwo Obserwator, Poznań 2000 , „Droga na wzgórze”, Wrocław 1996. Publikuje w prasie (m.in. Format) krótkie formy prozatorskie, eseje oraz artykuły, tłumaczone również na język niemiecki. Przekłada współczesną poezję i prozę niemiecką. Jest autorem wielu tekstów krytycznych poświęconych sztuce współczesnej i publikowanych w czasopismach. Był kuratorem kilkudziesięciu wystaw, m.in. wystawy „Genius loci – Wrocław” (2001), od 2003 roku współpracuje jako kurator z komunalnymi galeriami Berlina (Galerie am Prater, Galerie Pankow).

Zajmuje się również realizacją filmów dokumentalnych o sztuce i artystach. W 2000 r. otrzymał stypendium literackie w Literarisches Colloquium Berlin (Stiftung Preussische Seehandlung).

 

* * *

Policz dni i daj milczenie

niech boli

wyjąkaj czułość i zamknij dłonie

niech uczą się głodu

nabierz powietrza

głęboko

niech starczy na długo

 

Posmaruj chleb i patrz

jak pije światło