Powrót Szekspira

Nowe wydanie największych dzieł Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego już anonsowaliśmy. Dzisiaj zapowiadamy tom drugi. 

Wydawnictwo Literackie w Światowym Roku Williama Szekspira przedstawia trzytomową edycję dzieł genialnego dramaturga w wybitnym tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego.

W tomie II Kroniki Królewskie:  Żywot i śmierć Ryszarda Trzeciego, Pierwsza i Druga część dziejów Henryka Czwartego, Dzieje żywota króla Henryka Piątego.

Maciej Słomczyński (1920-1998) jako pierwszy przetłumaczył na język polski wszystkie utwory mistrza ze Stratfordu, (ur. 10 kwietnia 1920 w Warszawie, zm. 20 marca 1998 w Krakowie).

W 2004 roku została ustanowiona Nagroda im. Macieja Słomczyńskiego, za najlepsze prace literackie z kręgu słuchaczy i absolwentów SLA.

Pozostawił po sobie ogromny dorobek. Napisał 45 utworów prozatorskich, 28 sztuk scenicznych i scenariuszy filmowych, 81 przekładów na język polski, 52 przekłady jego książek przetłumaczono na języki obce – w sumie było to 440 wydania, 109 premier teatralnych. 100 książek własnych, drugie tyle przekładów. Łącznie nakłady kilkunastu milionów egzemplarzy.

Debiutował w 1946 wierszami wydrukowanymi na łamach łódzkiego pisma „Tydzień”. W 1957 powstaje powieści Cassiopeia (nie opublikowana ze względów politycznych; równolegle powstał przekład francuski Jerzego Lisowskiego), w której prezentuje postawy środowiska twórczego wobec komunizmu i powody, jakie skłoniły cześć środowiska do służby nowemu ustrojowi.

Maciej Słomczyński zasłynął jako wybitny tłumacz arcycdzieł. Nad Ulissesem pracował 11 lat, książka ukazała się w 1969 roku; w ciągu kilku lat sprzedano nakład 200 tys. egzemplarzy.