Wpis do ksiąg wieczystych

„Wpis do ksiąg wieczystych” (WL) Janusza Szubera to prawdziwy popis lirycznej wirtuozerii, a zarazem świadectwo uważności, intensywnego kreacjonizmu artysty, rzetelnego namysłu nad sobą i nami, „wrzuconymi” w istnienie.

Janusz Szuber: Dlaczego Wpis do ksiąg wieczystych? Bo ten solenny termin zawsze mnie intrygował przeczącą sobie nawzajem dwoistością – mariażem doczesnego ładu prawnego i perspektywy eschatologicznej. I jeśli w ustach notariusza ma budzić zaufanie i wiarę w trwałość tak pojmowanego porządku, to (przy całym szacunku dla „ksiąg”, „wieczystości” i innych jeszcze „umocowań”) użyty jako tytuł tomu wierszy od razu ujawnia wtórne, różne od podstawowego, po części ironiczne znaczenie. I o to tu idzie.

Janusz Szuber (1947), poeta tłumaczony na kilkanaście języków. Autor tomów m.in.: Czerteż (2006), Spijmanij u sit’ (Kijów 2007), Pianie kogutów. Wybór wierszy (2008), They Carry a Promise. Selected Poems (Nowy Jork 2009).