Warszawa Antoniego Słonimskiego

Jutro w Warszawskim Fotoplastikonie odbędzie się  spotkanie z Tomaszem Lerskim, autorem książki Warszawa Antoniego Słonimskiego. Portret miasta w zwierciadle literatury. Wydarzenie odbędzie się w ramach XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga. 

Warszawa Antoniego Słonimskiego to książka wydana w czterdziestą rocznicę śmierci pisarza, która przenosi czytelnika w niezwykłą podróż po stolicy widzianej oczami jednego ze Skamandrytów. To wędrówka pełna rozrzewnienia i tęsknoty za urokiem oraz urodą Warszawy czasów belle epoque, w której Słonimski się urodził, Warszawy magicznego przedziału między wojnami, wreszcie miasta widzianego z daleka w gorzkich latach wojny, a na koniec epoki złudzeń i rozczarowań po powrocie Słonimskiego do gruzów Warszawy w roku 1945. Pełna też będzie uśmiechu i bardzo warszawskiego poczucia humoru, nie ludycznego jak portretował to zjawisko Wiech, ale humoru inteligenckiego.

Słonimski był mistrzem szmoncesu, zarówno dzięki swym przedwojennym monologom kabaretowym, jak i przede wszystkim monodramowi Jak to było naprawdę?, napisanemu w 1963 roku. Słonimski ironizuje na temat wszystkich warszawskich wydarzeń, doszukuje się śmiesznostek i absurdów w działaniu urzędów, instytucji kultury, w poczynaniach ludzi władzy.