Hotelowe koty

„Hotelowe koty” (Rita Baum) – wiersze zebrane Grzegorza Wróblewskiego, jednego z najważniejszych poetów, debiutujących po 1989 roku. Książka zawiera niepublikowany dotąd zbiór “Kandydat”.

Anna Kałuża: “Strategia językowa – krytyczna, demistyfikująca wszelkie bezpiecznie terapeutyczne i afirmacyjne obrazy świata – łączy się w wierszach z rebelianckim projektem Ja piszącego. Godząc się na zamknięcie w granicach samego siebie, nieustannie próbuje zabawiać się z własną słabością, obsesjami i lękami”.

Piotr Czerniawski: “Wróblewski jest poetą pozornie zanurzonym w przeszłości, w rzeczywistości jednak ekstremalnie nowoczesnym i w pełni przygotowanym na kiełkujący w Sieci świat nielinearny, alogiczny, przypadkowy i pęknięty. Antysystemowy. Być może dlatego jego bohater liryczny czasem się starzeje, ale jego obserwacje prawie nigdy”.