Pomnik Herberta w Budapeszcie

W Budapeszcie odsłonięto pomnik Zbigniewa Herberta.

Jak informuje polska ambasada w Budapeszcie: „XV dzielnica węgierskiej stolicy postanowiła uczcić 60. rocznicę powstania 1956 roku ustawieniem na jednym z centralnych placów dzielnicy popiersi twórców, którzy w swoich wierszach czy książkach poruszali tematykę węgierskiego zrywu. Zdecydowano, że w ten sposób upamiętnieni zostaną Hannah Arendt i Zbigniew Herbert. Polski poeta jest autorem napisanego w 1956 roku wiersza „Do Węgrów”, który został odczytany podczas uroczystości odsłonięcia pomników.

20 października 2016 wzięły w niej udział władze dzielnicy z burmistrzem László Hajdu, ambasadorowie Stanów Zjednoczonych – Colleen Bell i Francji – Éric Fournier, przedstawicielka ambasady Niemiec, wiceminister spraw zagranicznych i handlu Csaba Balogh, zastępczyni nadburmistrza Budapesztu Alexandra Szalay-Bobrovniczky. Przemówienie wygłosił także chargé d’affaires polskiej ambasady Michał Andrukonis, który podkreślał, że w historii przyjaźni polsko-węgierskiej wydarzenia 1956 roku odgrywają szczególną rolę, bo udowadniają, że podstawą tej silnej przyjaźni jest wolność”.