Tomasz Burek – Mistrzem roku 2016

W sobotę 12 listopada w Klubie Księgarza w Warszawie Tomasz Burek zostanie uhonorowany Nagrodą Honorową Środowiska „Topoi” – Mistrz.

Laudację wygłosi Adrian Gleń, fragmenty tekstów laureata przeczyta Lidia Sadowa z Teatru Polskiego, uroczystość poprowadzą poeci i redaktorzy Wojciech Kass i Krzysztof Kuczkowski. W programie przewidziano krótkie wystąpienia luminarzy świata kultury i literatury.

Nagroda Mistrz została powołana w 2015 r. przez środowisko pisarzy, krytyków literackich i badaczy literatury skupionych wokół dwumiesięcznika literackiego TOPOS. Są nią honorowani twórcy najwyższej rangi, których dzieło w istotny sposób wzbogaca polską kulturę, uświadamiając odbiorcom, że teraźniejszość połączona jest z przeszłością nierozerwalnymi więzami, a człowiek współczesny może zrozumieć siebie jedynie wtedy, gdy – w pokorze i prawdzie – kontaktuje się z tymi, którzy byli tu przed nim.

Pomysłodawcy wyróżnienia pragną, by Nagroda Honorowa środowiska „Topoi” pomogła odbiorcom kultury dostrzec zjawiska i postacie pierwszoplanowe naszego życia umysłowego i duchowego, by akcentując związek między tym, co estetyczne, a tym, co etyczne – stała się jeszcze jednym drogowskazem orientującym twórczość artystyczną na wartości, z których wyrosła cywilizacja śródziemnomorska, a które określa Platońska triada: „Piękno–Dobro–Prawda”.

Laureatem ubiegłorocznego Mistrza został poeta Jarosław Marek Rymkiewicz.