Nowe obszary dialogu

„Otwieranie nowych obszarów dialogu″ i „podwyższanie poziomu świadomości wspólnoty społecznej demokratycznego państwa″ znalazły się wśród wymagań stawianych twórcom w nowym regulaminie Łódzkiej Nagrody Literackiej im. Tuwima – podaje PAP. 

Zmiana w regulaminie wiąże się z wydarzeniami towarzyszącymi ubiegłorocznej edycji; kapituła przyznała Nagrodę im. Tuwima Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi – mimo że dwoje z pięciorga jej członków wyraziło swoje votum separatum wobec werdyktu.

Obecnie nagroda nie będzie przyznawana za całokształt, lecz za „twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych – w rozumieniu dzieła lub kilku dzieł – która w istotny sposób podwyższa poziom świadomości wspólnoty społecznej demokratycznego państwa, przyczyniając się do zrozumienia źródeł i różnic światopoglądowych oraz oferuje wgląd w problemy rzeczywistości społecznej i kulturowej na poziomie jednostek, społeczeństw i narodów″.

Kapituła Nagrody, w której zasiądą: poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego Jarosław Mikołajewski (przewodniczący), poeta Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki,  filolog prof. Krystyna Pietrych z Uniwersytetu Łódzkiego, redaktorka Programu II PR Iwona Smolka i redaktorka czasopisma literackiego „Fraza″ Magdalena Rabizo-Birek, będzie miała za zadanie wytypować laureata, którego twórczość „otwiera nowe obszary dialogu″ oraz charakteryzuje się „ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości oraz wrażliwością społeczną i humanistyczną″. Nagroda wynosi 50 tys. zł.

Gala Nagrody im. Tuwima, która odbędzie się 11 grudnia, będzie jednym z wydarzeń jubileuszowego Festiwalu Puls Literatury, organizowanego w Łodzi po raz dziesiąty.