Wiersze powtórzone

Wiersze powtórzone Artura Szlosarka (WL). 1987 – 1997. 

Reprezentatywny wybór utworów poetyckich z lat 1987-1997 cenionego poety pokolenia bruLionu. Artur Szlosarek urodził się w Krakowie w 1968 roku, studiował komparatystykę na uniwersytecie w Bonn, ukończył polonistykę na UJ. Debiutował tomem Wiersze napisane w 1991 roku, dwa lata później ukazały się Wiersze różne. Oba te zbiory uhonorowano nagrodą Fundacji im. Kościelskich. W 1996 roku wydał zbiór Popiół i miód, następnie – Camera obscura oraz opublikowany nakładem WL-u List do ściany.

Marian Stala: Doświadczeniem konstytuującym poetyckie światoodczucie Artura Szlosarka, egzystencjalnym centrum, z którego rozchodzą się drogi tej poezji, zdaje się być doświadczenie samotności.

Artur Szlosarek (ur. 26 maja 1968 w Krakowie) − poeta, tłumacz. W latach 1987-1989 studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w latach 1990-1994 komparatystykę, germanistykę i filozofię na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Wiersze publikował m.in. w „Zeszytach Literackich” „bruLionie” i „Tygodniku Powszechnym”. Debiutował tomem poetyckim „Wiersze napisane” (1991). Wydał m.in.: „Popiół i miód” (1996), „Camera obscura” (1998), „List do ściany” (2000), „Pod obcym niebem” (2005). Stypendysta berlińskiej Akademii Sztuk, Fundacji Roberta Boscha, Ministra Kultury RP. Tłumaczył Celana, Benjamina, Kafkę i Lichtenberga. Członek Polskiego PEN Klubu. Mieszka w Berlinie.