Madame Intuita

Przypominamy „Madame Intuita” Izabeli Filipiak, tomik wydany przez oficynę Nowy Świat. 

„Nie traktuję poezji jako osobistego głosu. Interesuje mnie poezja jako zakładanie masek” – twierdzi Izabela Filipiak.

Jakub Winiarski pisał: „Henri Michaux stworzył swego czasu kreację „niejakiego pana Piórko” – wiadomo. Surrealny klimat, wrażliwość wymieszana przedziwnie z okrucieństwem – te znaki rozpoznawcze niejakiego Piórko zna każdy czytelnik poezji. Zbigniew Herbert wcielał się natomiast w Pana Cogito – też jasna sprawa: klasyczny umiar, stoicyzm, wykłady na wiele tematów – każdy pamięta. W kontrze do patriarchalnego Pana Cogito zaistniała nawet – w poezji Izabeli Filipiak – feministyczna Madame Intuita”.

Izabela Filipiak, pisarka, eseistka, felietonistka, poetka. Publikowała m.in. w „bruLionie”, „Czasie Kultury”, „Odrze”, „Ośce”, „Ex Librisie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Gazecie Wyborczej”. Była stałą felietonistką magazynów „Activist”, „Marie Claire”, „Pani” i „Wysokie Obcasy” – to tu początkowo ukazywał się cykl „Twórcze pisanie dla młodych panien”.

Opowiadania, wiersze, artykuły i recenzje drukowała następnie m.in. w dodatku „Nowego Dziennika” „Przegląd Polski” (Nowy Jork, od 1990), a także w pismach krajowych: „bruLionie” (od 1991), „Czasie Kultury” (1990, 1991, 1992, 1995), „Odrze” (1991, 1992, 1994, 1996), „Ex Librisie” (od 1995). W 1996 wróciła do Polski. W 1997 została członkiem SPP. Od tegoż roku prowadziła przez pewien czas zajęcia z kreatywnego pisania na podyplomowych studiach Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłaszała artykuły, recenzje, wiersze m.in. w „Res Publice Nowej” (1997-2000), a cykle felietonów w magazynach ilustrowanych: „Marie Claire” (1998-1999), „Wysokie Obcasy” (1999-2000), „Pani” (2000-2001) i „Activist” (2001-2002). W 1999 wyreżyserowała i wystawiła przedstawienie swoich studentek z warsztatów twórczego pisania w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. W 2001-2007 prowadziła zajęcia z kreatywnego pisania na Gender Studies przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 ponownie pojechała do Stanów Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej jako visiting scholar w Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies na University of California w Berkeley. Po otrzymaniu w 2005 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Maria Komornicka i kreacje odmienności (promotor prof. M. Janion) wzięła w 2006 udział affiliated scholar w programie badań genderowskich w Beatrice Bain Research Group na University of California w Berkeley. W 2007-2009 studiowała na Mills College w Oakland i uzyskała stopień Master of Fine Arts w zakresie literatury w języku angielskim i creative writing. W 2009 podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki UG. W 2010 założyła Fundację Pisarze dla Pokoju/Writers for Peace, której celem jest wspieranie obywateli w sferze publicznej. Mieszka w Gdyni. ( biogram, za: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku)