Szymborska po hiszpańsku i włosku

Wczoraj w hiszpańskich księgarniach pojawiło się ponad 500-stronicowe wydanie prozatorskich tekstów laureatki literackiej nagrody Nobla, w przekładzie Manuela Bellmunta Serrano. Książka została opublikowana przez oficynę Malpaso.

Zamieszczone w tomie teksty Szymborskiej (której piąta rocznica śmierci minie jutro) były publikowane najpierw w „Życiu Literackim″, a następnie w „Piśmie″ i w „Odrze″, a po 1993 roku w „Gazecie Wyborczej″. W Polsce ukazały się między innymi w tomach Lektury nadobowiązkowe, Nowe lektury nadobowiązkowe. W 2015 roku Znak opublikował tom Wszystkie lektury nadobowiązkowe (o których na naszym portalu pisaliśmy).

Twórczość Szymborskiej jest w Hiszpanii (podobnie zresztą jak i we Włoszech, gdzie kilka dni temu ukazał się wybór wierszy Noblistki) bardzo popularna.

W zeszłym roku w Hiszpanii ukazał się wybór wierszy Wisławy Szymborskiej w przekładzie Abla Murci Soriano i Gerardo Beltrama -„Saltaré sobre el fuego”. Antologię opublikowało wydawnictwo Nórdica Libros.  Książka została zilustrowana przez Kike de la Rubia.

Wisława Szymborska, nagrodzona Noblem w 1996 roku, zmarła 1 lutego 2012 roku.